Personvern - nettsikkerhet

Personvernpolicy

Sist oppdatert 28/09/2022

Vi setter stor pris på interessen din for Loftet Interiør & Møbler («vi», «oss», «vår») og produktene våre. Vi tar beskyttelsen av opplysningene dine på alvor. Denne personvernpolicyen beskriver hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har. Du samtykker i at vi behandler personopplysningene dine i samsvar med denne personvernpolicyen. Behandlingen av personopplysningene dine er blant annet nødvendig for at vi skal kunne inngå og oppfylle avtaler med deg, besvare henvendelser og sende deg markedsføring (hvis du har samtykket til det).

1  KONTAKTOPPLYSNINGER

1.1 Vi er behandlingsansvarlige ihenhold til gjeldende lov om behandling av personopplysninger, herunder Databeskyttelsesloven og Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679av 27. april 2016 («personvernforordningen»).

1.2 Hvis du har spørsmål ellerkommentarer til vår behandling, kan du kontakte oss på:
Loftet Interiør & MøblerBillingstadsletta17, 1396 Billingstad, Norge, E-post: post@loftetinterior.no, Telefon: +47 66 77 93 31

2   VÅR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER, INKLUDERT FORMÅLET OG BEHANDLINGSGRUNNLAGET

I dette avsnittet kan du lese mer om hvilke formål vi behandler personopplysningene for, på hvilket rettslig grunnlag behandlingen skjer og hvor lenge vi behandler personopplysningene dine.

2.1 Levering av produkter til deg

2.1.1 Vi behandler følgende personopplysninger for å kunne inngå en avtale med deg om levering av produkter.

2.1.2 Til ovennevnte formål behandler vi følgende personopplysninger:
• Ditt fulle navn
• Kontaktinformasjon, inkludert adresse, e-postadresse og telefon-/mobilnummer
• Bestillingsdetaljer
• Betalingsinformasjon
• Informasjonen du oppgir når du henvender deg til og kommuniserer med oss

2.1.3 Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår avtale med deg om levering av produkter, jf. personvernforordningens art. 6 første ledd, bokstav b.

2.1.4 Vi oppbevarer personopplysningene i opptil 3 år etter at avtalen er over.  Vi vil imidlertid oppbevare regnskapsmateriale i inneværende år + 5 år for å overholde kravene i regnskapslovens § 10, og det rettslige grunnlaget for oppbevaringen er våre rettslige forpliktelser, jf. personvernforordningens art. 6 førsteledd, bokstav c. I konkrete tilfeller kan vi videre oppbevare opplysningene lengre der det er nødvendig for å fastslå, utøve eller forsvare et rettskrav, og det rettslige grunnlaget for dette er vår legitime interesse i dette da det vurderes at vår interesse i å behandle personopplysningene overstiger din interesse i at opplysningene ikke behandles jf. personvernforordningens art. 6 første ledd, bokstav f. 


2.2 Markedsføring, inkludert profilering
2.2.1   Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, behandler vi personopplysningene for å sende markedsføring og foreta profilering slik at vi bedre kan målrette markedsføringen til deg og dine interesser. Vi kan for eksempel sende deg personlige tilbud og anbefalinger (for eksempel informasjon om renseprodukter til møblene dine eller om produkter i handlekurven din), meldinger medinspirerende kampanjer, nye lanseringer og invitasjoner til arrangementer, hvisdu har samtykket til det. Noen av personopplysningene er samlet inn via informasjonskapsler hvis du har samtykket til dette, jf. avsnitt 2.6. Vi utfører ikke profilering som omfattes av art. 22 i personvernforordningen, dvs.profilering som kan medføre negative konsekvenser for deg.

2.2.2   Til dette formåletbehandler vi følgende personopplysninger:
• Ditt navn
• Kontaktopplysninger, herunder e-postadresse
• Geografisk plassering og ditt valgte språk
• Kjøpshistorikk hos oss
• Historikk over dine søk på nettsiden vår
• Historikk over din samhandling med våre nyhetsbrev 

2.2.3 Det rettslige grunnlaget forbehandlingen er ditt samtykke, jf. personvernforordningens art. 6 første ledd,bokstav a. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til markedsføring vedå klikke på lenken nederst i e-posten du mottar, ved å klikke her eller ved å kontakte oss ved hjelp avkontaktopplysningene som er oppført i punkt 1.2.2.4 Vi behandler personopplysningene dine for dette formålet inntil du har tilbakekalt samtykket ditt, eller etter en periode på 12 måneder hvor du ikke har samhandlet medmarkedsføringen vår + 5 år herfra til bruk for dokumentasjon i eventuelle tvister.2.2.5 I noen tilfeller kan vi behandle opplysningene dine for å vise deg relevante bannerreklamer og lignende annonser om oss. Denne behandlingen skjer ikke på bakgrunn av ditt samtykke tilnyhetsbrev, men skjer ved hjelp av informasjonskapsler hvis du har samtykket til dette, jf. avsnitt 2.6. 


2.3  Kommunikasjon med deg
2.3.1 Hvis du kontakter oss via kontaktopplysningene våre eller via chatten på nettstedet vårt, behandler vi de personopplysningene du gir oss i forbindelse med kommunikasjonen for å kunne besvare henvendelsen din.

2.3.2 Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår legitime interesse i å kunne besvare dine henvendelser da det vurderes at vår legitime interesse i å behandle personopplysningene overstiger din interesse for at opplysningene ikke behandles jf. personvernforordningens art 6 første ledd, bokstav f.

2.3.3 Vi oppbevarer personopplysningene dine for dette formålet opptil 3 måneder etter at korrespondansen er avsluttet. Hvis henvendelsen ender opp i et kjøp, oppbevarer vi korrespondansen med deg i samsvar med avsnitt 2.1. 


2.4 Informasjonskapsler
2.4.1 Hvis du har samtykket til bruk av informasjonskapsler på nettstedet vårt, samler vi automatisk inn visse personopplysninger, inkludert informasjon om nettleseren og enheten din (datamaskin, mobil eller nettbrett), din atferd på nettstedet vårt (inkludert hvilke sider du har besøkt og lengden på besøket) samt IP-adressen din.

2.4.2 Formålet med behandlingen er at vi kan utarbeide statistikk og analyse som setter oss i stand til å forbedre nettstedet vårt og produktene våre, samt for å målrette vår markedsføring og nettstedet vårt til deg og dine interesser. Vår markedsføring på bakgrunn av ditt samtykke til informasjonskapsler er knyttet til bannerreklame og lignende annonser om oss (i motsetning til ditt samtykke til nyhetsbrevet vårt som sendes til innboksen din). 

2.4.3 Det rettslige grunnlaget fordenne behandlingen er ditt samtykke, jf. personvernforordningens art. 6 førsteledd, bokstav a.

2.4.4 Informasjonen som samles innvia informasjonskapsler lagres til ditt samtykke tilbakekalles, eller (hvis samtykket ikke tilbakekalles) til de aktuelle informasjonskapslene utløper etter perioden som er angitt i retningslinjene for informasjonskapsler.

3  OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE TIL TREDJEPARTER

3.1 Vi kan i, det omfanget det er relevant, overføre personopplysningene til de kategoriene av tredjeparter som fremgår nedenfor:
• Tjenesteleverandører, herunder hosting-leverandører, leverandører avCRM-systemer samt tredjeparter som yter IT-support eller bistår med markedsføringsaktiviteter m.m.
• Samarbeidspartnere
• Transportører
• Rådgivere
• Offentlige myndigheter i den grad det er pålagt ved lov eller rettskjennelse, eller der det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter.
• Andre tredjeparter hvis du samtykker til det, eller hvis de er involvert i en fusjon eller oppkjøp som involverer hele eller deler av vår virksomhet eller aktiva i den.

3.2  Flere av disse mottakerne er databehandlere for oss og behandler i henhold til våre instrukser om personopplysninger som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne skal ikke bruke opplysningene til andre formål enn å oppfylle avtalen med oss, og opplysningene skal behandles fortrolig. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med våre databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne.

3.3  Enkelte mottakere er selvstendige behandlingsansvarlige (f.eks. offentlige myndigheter), og behandlingen er regulert av deres egen personvernerklæring som vi ikke har noen innflytelse på. 

4  OVERFØRING TIL TREDJEPARTER UTENFOR EU/EØS

4.1   Noen av de tredjepartene som vi overfører personopplysninger til, kan være lokalisert utenfor EU/EØS, herunder ved at mottakeren er etablert i et land utenfor EU/EØSeller ved at personopplysningene kan brukes av personer som oppholder seg utenfor EU/EØS.

4.2   Når vi overfører personopplysningene dine til mottakere i land utenfor EU/EØS som ikke har et tilstrekkelig databeskyttelsesnivå i henhold til personvernlovgivningen, vil vi alltid sørge for at det er nødvendige sikkerhetsforanstaltninger på plass som beskytter personopplysningene dine. Overføring vil derfor kun skje hvis mottakeren:
• befinner seg i et land som i henhold til EU-kommisjonen har ettilstrekkelig høyt beskyttelsesnivå, eller
• har inngått en avtale med oss basert på EU-kommisjonens standardkontraktsbestemmelser, og hvor den foretatte risikovurderingen har medført at overføringen kan skje på lovlig måte.

4.3   Vi overfører personopplysningene dine til følgende tredjeparter utenfor EU/EØS:

Mottaker
Formål
Land
Beskyttelsestiltak
Vår filial
Utsending av markedsføring
Sveits
EU-kommisjonens tilstrekkelighetsbeslutning
Transportører
Levering av
bestillingen din
Sveis
EU-kommisjonens tilstrekkelighetsbeslutning
Sosiale medier
Utsending av markedsføring
USA
EU-kommisjonens tilstrekkelighetsbeslutning
Google
Utsending av
markedsføring
USA
EU-kommisjonens tilstrekkelighetsbeslutning

4.4   Du er velkommen til å kontakte oss på post@loftetinterior.no hvis du ønsker ytterligere informasjon om overføring av personopplysninger til tredjeparter utenfor EU/EØS, eller ønsker kopi av relevante dokumenter, herunder EU-kommisjonens standardkontrakter.

5  DINE RETTIGHETER

Du har følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av personopplysninger:

5.1   Rett til innsyn
Du har rett til å be oss om opplysninger om, eller tilgang til, de personopplysningene vi behandler om deg. Det finnes imidlertid unntak som innebærer at du ikke alltid mottar alle personopplysninger som vi behandler.

5.2   Rett til retting
Du har rett til å få korrigert feilaktige personopplysninger om deg. Du har også rett til å få komplettert personopplysninger som du mener er ufullstendige.

5.3   Rett til sletting
Du har i visse tilfeller rett til å be om at personopplysningene dine blir slettet.

5.4   Rett til begrensning
Du har i visse tilfeller rett til begrenset behandling av personopplysningene dine.

5.5   Rett til dataportabilitet
Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format ved å kontakte oss via kontaktopplysningene som er angitt i avsnitt 1. Hvis det er teknisk mulig, har du rett til å be om at personopplysningene blir overført direkte til en annen virksomhet eller person som fungerer som dataansvarlig.

5.6   Rett til å protestere
Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Det betyr at du kan hindre oss i å behandle personopplysningene dine. Dette gjelder imidlertid bare i visse tilfeller, og vi trenger ikke slutte å behandle personopplysningene hvis vi kan gi legitime grunner til å fortsette behandlingen av dem.

5.7   Utøvelse av rettigheter
Utøvelse av ovennevnte rettigheter kan gjøres ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene som er angitt i avsnitt 1 ovenfor. Hvis du ønsker å klage til Datatilsynet, kan dette likevel skje ved bruk av opplysningene nevnt i punkt 5.8.

5.8   Rett til å klage
Hvis du ønsker å klage over vår behandling av personopplysningene dine, kan du kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.no.

6  SPESIELT FOR JOBBSØKERE

6.1   Hvis du søker jobb hos oss,behandler vi de personopplysningene som du sender oss i forbindelse medsøknaden din, herunder CV-en din samt opplysninger som vi mottar frarekrutteringsselskaper som du har vært i kontakt med. Hvis du har henvist tiltidligere arbeidsgivere, vil vi bare kontakte dem hvis du gir ditt samtykke tildet. 

6.2   Vi behandler personopplysningene fordi det er nødvendig for å forfølge de legitime interessene våre i å kunne håndtere jobbsøknaden din, jf.personvernforordningens artikkel 6 første ledd, bokstav f. Eventuell kontakt til referansene dine vil skje på bakgrunn av samtykket ditt, jf.personvernforordningens art. 6 første ledd, bokstav a.

6.3   Din jobbsøknad og personopplysningene dine i den vil bli oppbevart i opptil 6 måneder fra den dagen vi mottar søknaden, med mindre du gir samtykke til at vi oppbevarer dem i en lengre periode.

6.4   Personopplysningene behandles for øvrig i overensstemmelse med denne personvernpolicyen, herunder overføring til de tredjepartene som følger av avsnitt 4, og du har selvfølgelig rettighetene som fremgår i avsnitt 5

7  ENDRINGER I DENNE PERSONVERNPOLICYEN

7.1   Vesentlige endringer i denne personvernpolicyen vil bli kunngjort på nettstedet vårt og varslet til deg via e-post (hvis du har oppgitt e-postadressen i forbindelse med en behandling som dekkes av denne personvernpolicyen). 

Vi setter stor pris på interessen dinfor Loftet Interiør & Møbler («vi», «oss», «vår») og produktene våre.Vi tar beskyttelsen av opplysningenedine på alvor. Denne personvernpolicyen beskriver hvordan vi behandlerpersonopplysningene dine og hvilke rettigheter du har.Du samtykker i at vi behandlerpersonopplysningene dine i samsvar med denne personvernpolicyen. Behandlingenav personopplysningene dine er blant annet nødvendig for at vi skal kunne inngåog oppfylle avtaler med deg, besvare henvendelser og sende deg markedsføring(hvis du har samtykket til det).